Nyilatkozat

Weboldalunkon felajánlott, illetve bemutatásra kerülő tárgyak, kizárólagosan tudományos, ismeretterjesztő és a történelem jobb megismerését szolgáló gyűjteményi darabok.

Az Army-Military Shop a maga részéről teljes mértékben elhatárolódik az önkényuralmi jelképek mögött megbúvó eszmeiségtől, és az ezekkel összefüggésbe hozható mindennemű szélsőséges ideológiai és politikai irányzattól, illetve kirekesztő és gyűlöletkeltésre alkalmas gondolattól!

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy az 1978. évi IV. törvény 269/B § 2(1) szerint: az önkényuralmi jelképeknek nagy nyilvánosság előtt történő viselését a törvény büntetni rendeli.

Ezúton kérjük önöket, hogy esetleges vásárlásuk egyik legfontosabb célja az önkényuralmi jelképek tartalma elleni egyértelműen elutasító propaganda legyen!

Elfogadom

Oldal elhagyása